top of page

Questions and Answers

Public·7 members

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı PDF Tam ve Detaylı İçerik (MEB ve Pasifik Yayınları)


Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf matematik ders kitabı olarak MEB yayınlarını ve Pasifik yayıncılık kitabını seçti. Kitapları indirmek için kitapların resimlerine tıklayabilirsiniz.


Bu çalışmada 7. Sınıf matematik ders kitabı cebir kazanımlarında yer alan ön örgütleyicilerin işlevlerine ve türlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikli tarama modelinin benimsendiği çalışmada, araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında okutulmakta olan matematik ders kitaplarından edinilmiştir. MEB yayınları ve özel sektöre ait Ada yayıncılık tarafından sunulan kitaplarda "cebir" öğrenme alanına ilişkin kazanımlar ön örgütleyicilerin türleri ve işlevleri referans alınarak incelenmiştir. Verilerin analizinde belgesel tarama yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın sonunda, her iki ders kitabında da verilen ön örgütleyicilerin yoğun olarak yeni öğrenilecek bilgideki kavramlar arası ilişkileri aydınlatma işlevine sahip olduğu, özellikle yeni bilgiyle ilişkili önceki bilgileri hatırlatmayı amaçlayan ön örgütleyicilerin sınırlı olduğu bulunmuştur. Türlerine göre yapılan inceleme sonucu her iki ders kitabının da hem açıklamalı hem de karşılaştırmalı ön örgütleyicilere yer verdiği, MEB yayınlarına ait ders kitabında ise karşılaştırmalı ön örgütleyicilerin Ada yayıncılığa oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
9.sınıf matematik ders kitabı pdf


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2unWjG&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2gWGnRcvo-y93xIz1va_BQAbout

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page